TOA

產品資料

產品資料

Trantec 無線麥克風系統

  • S4.16-HD2/Trantec S4.16 雙頻道手握式無線麥克風組

  • S4.10-HD2/Trantec S4.10 雙頻道手握式無線麥克風組

  • S4.04-HD/Trantec S4.04 手握式無線麥克風組

  • S4.04-L/Trantec S4.04 領夾式無線麥克風組

  • S4.10-HD/Trantec S4.10 手握式無線麥克風組

  • S4.10-L/Trantec S4.10 領夾式無線麥克風組

  • S5.5-RX/Trantec S5.5 無線麥克風接收器

  • S5.5-LTX/Trantec S5.5 領夾式無線麥克風

  • S5.5-HDX/Trantec S5.5 手握式無線麥克風

  • S4.4-L/Trantec S4.4 領夾式無線麥克風組